Základní škola

Angličtina

V tomto týdnu jsme si ve dvojicích a skupinách, které jsme často obměňovali, procvičovali tvoření vět v angličtině. Děti skládaly přídavná jména, vyhledávaly je v osmisměrce, skládaly části vět k sobě. Práce  šla dětem pěkně od ruky a moc hezky spolu pracovaly, ač byla třída spojená. Podobnou práci si určitě ještě několikrát rádi zopakujeme.
Mgr. Magda Knapová