Mateřská škola

Sluníčka ve škole

Předškolákům se čas ve školce krátí a pomalu se blíží nástup do školy. A tak jsme se vydali navštívit naše kamarády školáky ze školky a nahlédli do 1. a 2. tříd ve škole. Vyzkoušeli jsme si psaní na interaktivní tabuli, prohlédli si prostory školy a nakonec vyzkoušeli, jak se nosí tác ve školní jídelně.