Základní škola

Den pro Vás

9. třída se již tradičně zúčastňuje akce SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova, která pořádá Den pro vás - soutěžně zábavnou formou seznamuje žáky s obory, které lze na této škole studovat a také se spoustou výhod, které studium na této škole nabízí - včetně řidičského průkazu zdarma. Soutěžili žáci i učitelé. Narozdíl od učitelů naše děti v konkurenci 24 škol uspěly  a získaly 5. místo. Kromě toho si vyzkoušely co obnáší práce instalatéra, klempíře, automechanika - vyzkoušely motocyklový i automobilový trenažér, mohly se posadit do velkého nákladního vozu a nakonec všichni zúčastnění dostali malý dárek.