Základní škola

Zimní radovánky

Ačkoliv je letos zima bez sněhu, náš projektový den si zopakoval, co k zimě patří.
1. Zimní radovánky-práce s textem
2. Skupinová práce-barevné počítání
3. Ptáček-tvrdé a měkké souhlásky
4. Živočichové v zimě, práce u tabule
5. Sněhulák-zajímavá práce ve dvojicích
6. Řazení slov do vět