Základní škola

Šablony III OPVVV ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové

 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha


Od 1. 9. 2021 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony III OPVVV ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové“. Cílem  výzvy  je  podpořit činnost mateřské a základní školy  formou  projektů  zjednodušeného vykazování. 


Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o školního asistenta, realizaci projektových dní, doučování a odborně zaměřená setkávání s rodiči.


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020028
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání


Číslo výzvy: 02_20_080
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Rozpočet projektu celkem: 642.542,- Kč

 

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

  • 3.I/9 Projektový den ve výuce

  • 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

  • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  • 3.II/12 Projektový den ve výuce

  • 3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ