Družina

Den dětí

Na Den dětí paní vychovatelky pro děti připravily sportovní odpoledne. Na 12-ti stanovištích plnily různé úkoly a za uspěšné splnění každé disciplíny dostaly na svůj hrací list razítko. Po zdárném dokončení na děti čekala odměna a malé pohoštění.