Mateřská škola

Den stromů

Na den stromů se děti vypravily společně plnit úkoly na připravené stezce. Zopakovaly si, které stromy jsou listnaté a které jehličnaté, jaké mají plody a mnoho dalšího.