Základní škola

Kraje ČR

Děti dostaly za domácí úkol vytvořit v průběhu září a října referáty na všechny kraje ČR. Vytvořené práce pak prezentovaly, odpovídaly na otázky a připravily si kontrolní kvízy. Referáty vedly k hlubšímu a individuálnímu seznámení s daným učivem vlastivědy.