Základní škola

2. nultá školička

V úterý 15. ledna se konalo druhé setkání našich předškoláků. Sešlo se 20 dětí. Povídali jsme si o zimě, poznávali čísla, určovali hned před, hned za, počet, dvojice, barvy. Zkoušeli uvolňovací cviky a další činnosti, které se nám budou hodit k zápisu. 
Příště se sejdeme 12. února