Jídelna

Základní informace

POZOR!!!

04. 09. 2023 mají všichni žáci automaticky přihlášený oběd. Kdo tento den oběd nechce, je nutné jej odhlásit.

 

Stravovací systém

K objednávání a odhlašování obědů Vám slouží aplikace Strava.cz. Po přihlášení k odběru obědů Vám bude aktivován internetový přístup do stravovacího systému naší školy. Přístup na stránky je umožněn na adrese www.strava.cz. Návod k obsluze najdete na těchto internetových stránkách. Můžete si zkontrolovat, kolik peněz máte na kontě, odhlásit obědy na konkrétní dny a získáte přehled, zda Vaše dítě odebralo oběd.

 

Pro objednávání a odhlašování obědů prostřednictvím Internetu můžete využívat i mobilní aplikace Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android nebo IOS. Nápovědu s návodem najdete na  www.strava.cz.

 

Přhlašování do aplikace Strava.cz

I. - 2. třída + noví žáci: 

uživatel: příjmení + jméno - bez mezer a malá písmena (např. novakjan)

heslo: příjmení + jméno - bez mezer a malá písmena (při prvním přihlášení možno změnit),

ostatní žáci: 

přihlašování beze změny

 

Platba obědů se provádí převodem na účet.

Obědy musí být zaplaceny do 20. dne každého předešlého měsíce

 

Účet pro zasílání stravného: 

č. účtu: 43-4972590277/0100  

var. symbol pro 1. - 6. třídu:  evid. č. žáka

var. symbol pro MŠ, 7. - 9. třídu: rodné číslo žáka 

 

 

Pro odběr stravy bude strávník používat městskou kartu, která bude využita pouze jako čip pro identifikaci strávníka. Peněz uložených na městské kartě se tento systém nedotkne. Pokud vaše dítě městskou kartu nemá, žádáme vás o její včasné pořízení.

 

Při prvním přihlášení vyplníte:
Zařízení: 4245

 

Pokud budete mít k provozu systému dotazy, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

 

Přehled platby

Školní rok 2023/2024(informativní)
 

Základní škola 

strávníci

září

říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
7 - 10 let

627,-

561,- 693,- 528,- 693,- 495,- 627,- 693,- 693,- 660,-
11 - 14 let 665,- 595,- 735,- 560,- 735,- 525,- 665,- 735,- 735,- 700,-
15 a více let 703,- 629,- 777,- 592- 777,- 555,- 703,- 777,- 777,- 740,-

 

Mateřská škola

strávníci září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
3 - 6 let 940,- 1034,- 987,- 752,- 1034,- 987,- 940,- 987,- 987,- 940,-
bez svačiny 740,- 814,- 777,- 592,- 814,- 777,- 740,- 777,- 777,- 740,-
7 let 1020,- 1122,- 1071,- 816,- 1122,- 1071,- 1020,- 1071,- 1071,- 1020,-
bez svačiny 820,- 902,- 861,-  656,- 902,- 861,- 820,- 861,- 861,- 820,-

Žák má nárok na oběd za sníženou cenu jen v době, kdy se řádně účastní výuky. Stejný nárok má i v době prvního dne nemoci. V dalších dnech nepřítomnosti (i z jiných důvodů ) musí hradit oběd v plné výši (i když jej neodhlásí a neodebere).

Všichni platí obědy předem, odhlášené obědy budou odečteny při platbě na následující měsíc. Oběd je nutno odhlásit nejpozději do 11.00 hodin předešlého dne.