Základní škola

Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I


Od 1. 10. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o školního psychologa, školního asistenta a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001862
Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Doba realizace: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Rozpočet projektu celkem: 2.083.289,- Kč


Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

  • 1.II/3 Školní psycholog ZŠ
  • 1.I/1 Školní asistent MŠ
  • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ