Základní škola

Třídění odpadu

V pátek 24. ledna 2020 se žáci 1.-4. ročníku učili třídit odpad. Program s úkoly o třídění odpadů od Tondy Obala se nám moc líbil. Naučil nás, jak třídit jednotlivý odpad do všech možných barevných kontejnerů. Ukázal nám, jak vypadá písek ze kterého se vyrábí sklo a prefabrikát, ze kterého jsou pet lahve.