Základní škola

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení 2023/2024


V letošním školním roce se mění systém přijímacího řízení do středních škol.. 
 

 • Možnost podat v 1 a ve 2 kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Na přihlášce je nutné stanovit pořadí škol a oborů dle priority uchazeče.
 • K přihlášce se přikládají potřebné dokumenty formou přílohy v podobě prosté kopie (originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat).
 • Termín podání přihlášek – 01. 02. – 20. 02. 2024
 • Způsoby podání:
  - Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita) - nejvýhodnější.
  - Podáním výpisu vytištěného z online systému
  - Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami
 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Žák má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku 2x, a to i v případě, hlásí-li se jen do jednoho maturitního oboru (ostatní jsou učební).
 • V 2. kole se JPZ nekonají – berou se výsledky z 1. kola, pokud se do druhého kola hlásí žák, který v prvním kole neskládal JPZ (hlásil se na učební obor), JPZ nebude mu umožněna – musí počkat až na třetí a další kolo.
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.
 • Prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí.
 • Žák má možnost vzdát se práva na přijetí a hlásit se do dalších kol přijímacího řízení.
 • Přijímání je na základě získaných bodů.
 • Odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení).
 • Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo.
 • Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud.

 

Stránky MŠMT - ZDE

Infoservis - ZDE
MŠMT - Informační web -  ZDE

Vysvětlení algoritmu přijetí uchazečů - ZDE
poKKec s panem Krejčím, ředitelem CERMATu k přijímacímu řízení na SŠ - ZDE

 

Termíny přijímacích zkoušek:  

 

Platné termíny jednotné přijímací zkoušky stanovené MŠMT: 

(dokument MŠMT - září 2023 - ZDE

 • I. kolo - 4leté obory
  12. 04. 2024 – 1. řádný termín
  15. 04. 2024 – 2. řádný termín
 • I. kolo - 6 leté a 8 leté obory
  16. 04. 2024 – 1. řádný termín
  17. 04. 2024 – 2. řádný termín
 • 1. náhradní termín – 29. 04. 2024 – pro všechny obory
 • 2. náhradní termín –30. 04. 2024 – pro všechny obory
 • Talentová zkoušky – 02. 01. – 15. 01. 2024
 • Konzervatoře – 15. 01. – 31. 01. 2024
 • Gymnázium se sportovní přípravou – 02. 01. – 15. 02. 2024

 

 

Prezentace středních škol: 

 

Odkazy na stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s aktuálními informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

 

Odkazy na stránky Cermat a stránky Královéhradeckého kraje

 

NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ