Základní škola

"America with Neil"

Dne 25.11. proběhlo na naší škole opět další milé setkání s rodilým mluvčím, tentokrát v programu "America with Neil". Program byl rozdělen zvlášť pro 1. a 2.stupeň. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a v třídních týmech soutěžily. Na závěr si všichni žáci zazpívali několik písní v angličtině. Všichni si to náramně užili.