Mateřská škola

O mateřské škole

Mateřská škola Na Biřičce je umístěna na jižním okraji města v těsném sousedství novohradských lesů a v blízkosti rybníka Biřička. Byla zřízena v roce 1960 přestavbou místního hostince. Tehdy byla mateřská škola jednotřídní a navštěvovalo ji 34 dětí. V roce 1976 - 77 došlo k velké adaptaci. Přistavením 2. podlaží byla rozšířena na dvoutřídní mateřskou školu. Od roku 1960 je vedena pamětní kniha, kde jsou každoročně zaznamenávány údaje týkající se života v MŠ.


Rozhodnutím zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 29. 10. 2002 se Mateřská škola Na Biřičce stala součástí základní školy a od 1. 1. 2003 vznikl nový subjekt Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146.

 

V přízemí budovy je šatna pro obě třídy, první třída, jídelna, výdejna jídla, umyvárna pro první třídu a kancelář vedoucí učitelky. V prvním poschodí je umístěna druhá třída pro starší děti a sociální zařízení. Součástí MŠ je zahrada o rozloze 510 m2 s pískovištěm, skluzavkou, dřeným domečkem a různými výukovými a herními prvky. Škola je vybavena interaktivními tabulemi, televizí a spoustou edukačních a herních pomůcek. V létě roku 2017 byla provedena generální oprava střechy budovy a tím završena kompletní rekonstrukce objektu.


V současné době je mateřská škola otevřena pro maximální počet 50 žáků a to od 6:30 do 16:30 hodin. V tomto takřka rodinném prostředí se 4 kvalifikované učitelky starjí o jejich bohatý program s důrazem na vztah k přírodě i sobě samým. Důležitá je pro nás i úzká spolupráce s rodiči, mateřská škola pořádá mnoho společných akcí během celého školního roku. Ve škole dále školnice a kuchařka zajišťující výdej stravy dovážené ze školní jídelny základní školy.