Základní škola

Sportovní den

23. 06. 2023 se žáci 5. - 9. ročnílu zúčastnili sportovní soutěže mezi třídami v disciplínách, které si pro ostatní jednotlivé třídy připravily. Soutěžilo se v házení míčků na přesnost, ve sprintu, držení na tyči (kdo vydrží nejdéle), skok do dálky, přehazovaná, jízda zručnosti, fotbal, stolní tenis a šachy. Za umístění v disciplínách dostala každá třída příslušný počet bodů do celkového hodnocení. V jednotlivých disciplínách žáci obdrželi sladké odměny za

1. - 3. místo. Celkovým vítězem se stala třída 9.A.