Základní škola

9.A

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Kalvodová

20 žáků

Rozvrh