Základní škola

4. nultá školika

Poslední nultou školičku navštívilo 16 dětí. Naše činnosti:

- písnička Dobré ráno

- rozcvička

- uvolňovací cviky

- velikonoční vajíčko

- mláďátka na jaře

a další

Teď už se těšíme na zápis!!!