Základní škola

Den jazyků

Ve čtvrtek 26. 09. 2019 proběhlo na druhém stupni naší školy projektové dopoledne k Evropskému dni jazyků. Žáci si na různých stanovištích vyzkoušeli kvízové, poznávací či výtvarné aktivity a dozvěděli se něco nového ze světa cizích jazyků. 
Každý si v programu našel něco zajímavého. Na některých stanovištích se poznávaly země a jazyky, kterými se v nich mluví. Na jiném žáci určovali slova, která do angličtiny připutovala z jiných jazyků a na dalším se například seznámili s polštinou. Velkému zájmu se těšilo psaní klínovým písmem, práce se slovenštinou nebo interaktivní kvíz reálií německy mluvících zemí.   

Děkujeme všem účastníkům za zvídavého ducha a vyučujícím za vynalézavou přípravu aktivit.