Základní škola

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Dlabáčková 

25 žáků

Rozvrh