Základní škola

Pověsti z Čech a Moravy

Konečně se nám podařilo dozkoušet pověsti tak, abychom je mohli předvést spolužákům z 2. - 4. třídy. Od června loňského roku jsme nacvičovali 4 pověsti. O Bivojovi, O Dívčí válce, O Bruncvíkovi a O Golemovi. 
Povedlo se zapojit všechny žáky, některé opakovaně. 
Divadlo se povedlo, žáci mají velikou pochvalu. Velká pochvala patří také rodičům, kteří pomohli s výrobou masek a kostýmů.