Základní škola

Pozorování

Při 3. laboratorní práce z přírodopisu žáci šesté třídy pozorovali prvoky ze senného nálevu.