Základní škola

Čertí škola

Čertovská škola
aneb
naše andělské dětičky se na chvíli proměnily v roztomilé čertíky a naše 2. A v peklo


Co nás čekalo?

  • prokázat se platnou vstupenkou
  • vstup pekelnou branou do peklíčka, pekelné úkoly
  • slova nadřazená, podřazená, druhy vět 
  • barevné čertí počítání, čertí příklady, básničky o čertech
  • pracovní listy, andělský jazyk
  • čertí svačina (brambory, klobásy…)  
  • čertovské vyrábění 
  • mikulášská nadílka a vyhodnocení dne

Dopoledne se moc vydařilo.                                            
                                                                        Žáci 2.A a třídní uč. M. Dlabáčková