Základní škola

Čarodejnice

Dne 30.4. se konají čarodějnice. Bohužel letos naši prvňáčci měli distanční výuku, tak se tomuto tématu věnovali on-line. Děti měly úkol spočítat správné přísady do čarodějnického lektvaru: nohy z pavouka, tykadla, myší ocásky, tři fuj fuj provázky. Většina žáků splnila na výbornou. Také si každý doma  vytvořil svůj originální lektvar, s jehož přísadami  seznámil ostatní žáky ve skupině. Následovalo tajemné čtení s obrázky, píseň: Pět ježibab, čtení z Malé čarodějky, vysvětlení kouzelné noci, básně, zaklínadla, barevné počítání. 
Druhá třída chodila do školy a tak všechny úkoly plnily děti společně. Vše absolvovaly v čarodějnických kostýmech a užily si spoustu legrace. Na závěr dostaly potvrzení o složení čarodějnických zkoušek a řidičský průkaz na koště. 

Pátá třída v rámci výtvarné výchovy společně namalovali krásné obrazy čarodejnic.

Den se vydařil, počasí přálo a tak se všichni těší již na příští rok.