Mateřská škola

Ve školce

Během prvních dnů ve školce se děti seznamovaly s novými kamarády, prostředím mateřské školy a také s okolím Biřičky.