Základní škola

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek šk. roku 02. 09. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 03. 01. 2020 (vyučování začne 06. 01.2020)
Pololetní prázdniny 31. 01.  202
Jarní prázdniny 02. 03. - 08. 03. 2020
Velikonoční prázdniny 09. 04. 2020
Hlavní prázdniny 01. 07. - 31. 08. 2020 (vyučování začne 01. 09. 2020)

Ředitelské dny:  31. 10. 2019
                                  01. 11. 2019

 

Třídní schůzky

Čt 26. 09. 2019                       I. stupeň 16:30 - 17:30 
Čt 28. 11. 2019                       II. stupeň 17:30 - 18:30 
Čt 16. 01. 2020
Čt 26. 03. 2020
Čt 21. 05. 2020

 

Den otevřených dveří

11. 12. 2019 (8:00 – 12:00 hod.)
25. 03. 2020 (8:00 – 12.:00 hod.)

 

Termíny konání LVVZ

bude upřesněno
 

Akce školy

Vánoční trhy 27. 11. 2019
Velikonoční dílny 07. 04. 2020
Krasopsaní 25. 04. 2020
Cesty do hlubin oceánů 28. 05. - 30. 05. 2020
Den Země duben
Nultá školička prosinec - březen

Sběr papíru

  • vše bude svázané provázkem
  • vážit budeme doma
  • lístek ( jméno, třída monožství ) odevzdejte u sběru
26. 09. - 27. 09. 2018 středy od 15:00 do 16:30 hod.
28. 11. - 29. 11. 2018 čtvrtky  od 7:00 do 8:00 hod.
06. 02. - 07. 02. 2019  
10. 04. - 11. 04. 2019  
05. 06. - 06. 06. 2019  

Poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna, Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové 500 02, tel: 495 265 423.