Základní škola

Divadlo Drak

Sedmero krkavců
V jedné vesnici ve starém pekařském stavení žila s rodiči dívenka, které dali jméno Bohdanka. Ta při jedné z mnoha výprav na starou půdu, objevila na dně zaprášené truhly sedm bílých košil.
A s nimi i strašnou pravdu......