Mateřská škola

Celé Česko čte dětem

Již čtvrtým rokem je naše mateřská škola zapojena do celorepublikové kampaně, která si dává za cíl podpořit emoční zdraví dětí a jejich čtenářskou gramotnost. Emočním zdravím dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat kvalitní a trvalé vztahy s lidmi. 

 

Naše pravidelné aktivity:

  • Denně čteme dětem minimálně 20 minut - četbou u dětí prohlubujeme lásku k českému jazyku, všímáme si také jeho bohatosti a zvukomalebnosti.
  • Vedeme děti k pěknému zacházení s knížkou.
  • Děti postupně seznamujeme se známými spisovateli a ilustrátory.
  • V každé třídě máme dětem volně přístupnou knihovničku dětských knížek.
  • Spolupracujeme s rodiči - děti ve školce s kamarády besedují nad knížkami, které si přečtou s maminkou či tatínkem.
  • Přečtené příběhy dramatizujeme.
  • Pravidelně navštěvujeme Knihovnu U LABUTĚ na NHK, kde se zúčastňujeme různých programů.
  • Pro děti připravujeme tzv. „Velké a malé čtení“, kam zveme rodiče, prarodiče i významné osobnosti našeho regionu.

 

Více informací na: www.celeceskoctedetem.cz