Základní škola

Etická výchova

Při hodinách etické výchovy se žáci učí spolupracovat ve skupinách, rozdělit si pracovní činnosti, domluvit se na pravidlech, pomáhat si a dát každému prostor, aby se vyjádřil. A to všechno takovým způsobem, aby pro ně učení bylo hrou.