Základní škola

Den Země

Některé naše činnosti:
- třídění odpadu, barevné popelnice
- zábavné pracovní listy
- skupinová práce
- čtení s porozuměním
- výtvarné činnosti
- výroba skřítka Odpadníčka
A další  úkoly na téma Den Země, který slavíme 22. dubna.