Základní škola

Zeměpis

Šesťáci zkoumali strukturu půdy a zjišťovali, o jaký půdní druh se jedná.