Základní škola

Den Země

Tento den si každoročně v dubnu připomíná i naše třída. Letos tomu nebylo jinak, jen v předstihu, protože máme rotační výuku.
 Pomocí her jsme třídili odpadky, dověděli jsme se, k čemu slouží barevně odlišné popelnice. Vypracovávali pracovní listy s různými úkoly, které byly k danému tématu.
 Soutěžili v poznávání rostlin, ptáků, stromů, zvířat a plodů. To nám totiž dělá v prvouce potíže.
Vyrobili si skřítky Odpadníčky.