Distanční výuka v ZŠ 28.02.2021

Od 01. 03. 2021 přechází na distanční výuku i 1. a 2. třídy. Rodiče obdrží pokyny od třídních vyučujících. Pro 3. - 9. třídy se nic nemění. 

 

vedení školy