Výuka od 14. 10. 2020 13.10.2020

Z nařízení Vlády ČR a Ministerstva školství ČR (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022) se od 14. 10. 2020 :

 

1. zakazuje osobní přítomnost žáků I. a II. stupně v základní škole.
Celá škola přechází na distanční výuku.

I. st. - podle pokynů třídního vyučujícího
II. st. – pokračuje ve výuce dle rozvrhů pro distanční výuku zpřístupněných žákům 
            na Classroom nebo na webových stránkách

 

Pro žáky je distanční výuka ze zákona povinná. Absenci je tedy nutné omluvit stejně, jako kdyby byli ve škole.
Do lavic by se žáci měli vrátit v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října. 

 

2. zakazuje pobyt ve školní družině.
Školní družina pro 1. – 3. ročník je uzavřena.

 

3. Školní jídelna
Pro žáky na distanční výuce je všem hromadně odhlášen oběd. Protože i při tomto způsobu výuky mají nárok oběd odebrat, je nutné si obědy na požadované dny znovu přihlásit v programu Strava. cz. Na středu 14. 10. 2020 nelze již oběd  přihlásit. Na oběd mohou žáci přijít od 12.30 do 13.30 hod.
Žádáme rodiče, aby obědy, pokud to bude jen trochu možné, nepřihlašovali.
Do jídlonosičů nebude oběd vydáván.

 

4. Ošetřovné

Škola žádný tiskopis nevydává ani nepotvrzuje.
 

Dokument MPSV