Vysvědčení 23.06.2020

Vysvědčení v tomto školním roce se bude předávat 30. 06. 2020 všem žákům ve třídě najednou. Všichni žáci, kromě žáků 9. A., kteří se účastnili přípravy na přijímací zkoušky a žáků I. st.,kteří dochází na prezenční výuku, musí před vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení (ke stažení  - odkaz Dokumenty). Bližší informace k organizaci podají třídní vyučující.