Přijímačky nanečisto 13.02.2020

Dne 26. 02. 2020 se usuteční pro žáky 9. třídy "Přijímačky nanečisto" z českého jazyka a matematiky.