Konec šk. roku 04.06.2019

PŘIPOMÍNÁME

Vzhledem ke generální rekonstrukci střechy hlavní budovy a budování nové zámkové dlažby na školním dvoře vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 24. 06. - 28. 06. 2019. Žáci dostanou vysvědčení v pátek 21. 6. 2019. 

Pokud budete požadovat ve dnech 24. - 28. 06. 2019 umístění dítěte ve školní družině, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli dítěte nejpozději do 07. 06. 2019 a to i v případě, že Vaše dítě ŠD celoročně navštěvuje.

 

 

Mgr. Petr Cvrček

ředitel školy