Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin 30.06.2021

Středa 07. 07. 2021 - 9.00 - 11.00
Úterý   13. 07. 2021 - 9.00 - 11.00
Úterý   24. 08. 2021 - 9.00 - 11.00

Úterý   31. 08. 2021 - 9.00 - 11.00