Základní škola

Vlastivěda

Na našich pravidelných čtenářských besedách se seznamujeme s knížkami, které nás upoutaly a pobavily. Dětem patří veliká pochvala za jejich přístup k četbě, a také za velmi pěkné čtenářské deníky, které si každý měsíc ukazujeme.  Kniha je pro ně dobrým kamarádem, čtou s chutí a umí zaujmout svým poutavým vyprávěním ostatní spolužáky.                         

 

D. Havlíková