Základní škola

Kraslice

Při výtvarné výchově jsme se už pomalu začali připravovat na Velikonoce. Kraslice tuží se nám moc povedly.