Základní škola

Dopravní hřiště

07. 10. 2019 jsme absolvovali výukový program s Městskou policií Hradce Králové na dopravním hřišti. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme se naučili něco o jízdním kole a jeho povinném vybavení. Poté jsme si prošli křižovatky, zopakovali značky a seznámili se s hřištěm. Následovaly praktické zkoušky jízdy na kole, které jsme si všichni moc užili.