Základní škola

Beseda s pamětníkem a s chirurgem

V minulých dnech jsme v 5. A měli významné návštěvy. Zašel se za námi podívat pan Rohlena, který je rodákem Nového Hradce. Povídal nám o čase, kdy byla okupace (1939) a jak se dotkla Nového Hradce. Přiblížil nám život Václava Michala Pešiny. 
Další beseda byla s panem Korečkem, který je chirurgem a povídal nám o své práci, virtuálně nás zval na sál a přinesl nám nástroje, se kterými pracuje. Oba pánové nám v závěru zodpověděli spoustu dotazů. Děti byly zvídavé a aktivní.