Základní škola

Vodstvo

Ve vlastivědě jsme si tentokrát znázorňovali vodní toky, určovali pravý a levý břeh, pramen, soutok, pravé a levé přítoky, ústí. Děti pracovaly ve skupinách a všem se to moc povedlo.