Základní škola

Vlastní jména

V tomto projektu jsme se zaměřili na vlastní jména:
-    práce s mapou
-    Česká republika a její města
-    víceslovné názvy
-    puzzle
-    různé soutěže
-    vyhledávání v textu
-    referáty
-    hra na reportéra
-    pracovní listy
-    plán města nebo vesnice

 

Žáci 4.A a Dana Havlíková