Základní škola

Učíme se doma

Během období, kdy děti nemohly chodit do školy, probíhala výuka jiným způsobem.  Pravidelně jim bylo zasíláno učivo, opakovaly si, vyráběly a plnily různé úkoly.  Pracovaly opravdu velmi svědomitě a zaslouží si velkou pochvalu. 
Část dětí nastoupila 25. května na prezenční výuku, ti ostatní pokračují zavedeným způsobem.  Pro nikoho to není jednoduché, ale zvládáme to dobře.