Základní škola

Učíme se

Matematika - Krychle a jehlan

Geometrie není jen o rýsování, ale i o skládání. Takto zápasíme se sítěmi těles a lepidlem.

 

Ovce a sova         

V hodinách VČ jsme navázali na sítě těles. Ve dvojici jsme vytvořili ovečku si sovu. Některé už jsou doma a zdobí pokojíčky dětí.

 

Výtvarka

Když už se k nám nemůžete podívat :)

 

Hudebka

Honzík donesl trubku a my jsme si společně zkusili stupnici C-dur.