Základní škola

Pravěk

PROJEKTOVÉ  VYUČOVÁNÍ  

- AZ kvíz - pravěk      
- referáty a prezentace - lovci a sběrači
- výroba pravěkých nástrojů - lov mamutů
- nástěnné malby  - pravěká zvířata
- vývoj člověka - pravěké sošky
- činnosti pravěkých lidí -  výroba modelů pravěkých obydlí
- dělba práce mezi muže a ženy -  rcheologické nálezy
- dorozumívání  - pravěká naleziště u nás a ve světě
- přelomový objev ohně - výtvarné činnosti :  návrh nádoby; mozaika

Děti ze 4.A  a D. Havlíková