Základní škola

Zázraky sluneční soustavy

V rámci přírodovědného učiva o neživé přírodě jsme se tentokrát zaměřili na Slunce a sluneční soustavu. Děti si připravily pěkné referáty, přinesly zajímavé knížky, namalovaly si hezké obrázky. Toto téma se prolínalo všemi našimi předměty, nebylo nouze o hádanky a slovní úlohy s touto tematikou, v Čj jsme vymýšleli slova související s vesmírem i vypravování o životadárném Slunci. Také v písance je celá stránka věnována právě tomuto tématu, v matematice už počítáme do 1000, takže si umíme trochu lépe představit obrovská čísla, která toto učivo provázejí.    

 

D. Havlíková tř. uč.