Základní škola

Zábavná matematika

Matematiku jsme tentokrát pojali na několik hodin společnými silami jako velkou zábavu. Děti si už několik dní předem připravovaly různé hry, soutěže, hlavolamy, slovní úlohy, hříčky, hádanky a sudoku, které jsme potom společně řešili. Moc jsme se na to všichni těšili a také nás bavilo řešit nejrůznější rébusy. Čas tomu věnovaný ale utekl velmi rychle, a proto se v nejbližší době k takovéto matematice ještě vrátíme. Teď nás čeká ještě pořádně natrénovat násobilku a dělení, aby to příště mohlo být ještě těžší.