Základní škola

Moje tělo

18. ledna 2019 navštívila naše třída interaktivní a edukativní výstavu ve Futuru s názvem „Moje tělo“. Na několika stanovištích si děti mohly prakticky vyzkoušet spoustu věcí týkajících se našeho těla a jeho funkcí. Vše bylo velmi pěkně připraveno a vysvětleno tak, aby se dětem tyto věci co nejvíce přiblížily. Na závěr obdržely děti diplom o absolvování celé akce. Moc se nám tam všem líbilo.

 

Dana Havlíková tř. uč.